ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost BETTER MARKETING, s.r.o. se sídlem Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10, IČ: 26964732, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13676 (dále jen „Společnost“) vydává tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“), které jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016  („dále jen Nařízení“).

Ochrana osobních údajů je prioritou Společnosti a při jejich zpracování dodržuje veškeré povinnosti a plní veškeré požadavky stanovené příslušnými právními přepisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Zásady Společnosti:

 • Osobní údaje zpracovává korektně, zákonným a transparentním způsobem,
 • Shromažďuje a zpracovává osobní údaje pro legitimní účely.
 • Zpracovává osobní  pouze aktualizované osobní údaje a v rozsahu, který je nezbytný a relevantní (minimalizace údajů)
 • Osobní údaje zpracovává a ukládá pouze na dobu, po kterou je to nezbytně nutné, příp. po dobu stanovenou zákonem.
 • Dbá při zpracování osobních údajů na jejich náležité zabezpečení před neoprávněným zpracováním, před ztrátou, zničením nebo poškozením.
 • Dbá na dodržování těchto Zásad a na soulad zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy.

Pokud navštívíte náš web

Údaje o vašem chování na webu zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu), a to za účelem vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam, které vám zobrazíme na webu. Naším oprávněným zájmem je zde maximálně personalizovaná a efektivní nabídka pro vás. Jmenované údaje pro tento účel také obohacujeme pomocí analýzy a získáváme z nich odvozené údaje. Podle těchto údajů také rozčleňujeme naše uživatele do různých skupin, kdy každá skupina obdrží vlastní specifickou nabídku.

Tuto funkci můžete kdykoli vypnout více info ZDE (návody na různé prohlížeče)

Pokud jste vyplnili formulář na našem webu:

Vámi uvedené kontaktní údaje (jméno, telefon, email) budou Společností využity pouze pro potřebu odpovědi na vaši poptávku, nejsou předmětem evidence a dalšího zpracování a nejsou poskytovány třetím stranám.

Pokud jste uchazeč o zaměstnání:

Základní informace a kontaktní údaje

 • Společnost je správcem Vašich osobních údajů
 • Účelem těchto zásad je informovat subjekty údajů (dále jen „vy“) o zpracování vašich osobních údajů.
 • Budete-li mít dotazy týkající se problematiky zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte Společnost emailem na: gdpr@better.cz

Nábor nových zaměstnanců

 • Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely náboru nových zaměstnanců Společnosti – tj. přijímání, zpracování a evidence životopisů, výběr uchazečů, konání pohovorů, komunikace s uchazeči v rámci náboru. Nábor nových zaměstnanců je oprávněným zájmem Společnosti. Po 3 měsících od ukončení náboru jsou vaše údaje vymazány a nejsou dále zpracovávány.

Databáze uchazečů o zaměstnání

 • Vaše osobní údaje dále Společnost zpracovává pro účely vedení databáze uchazečů o zaměstnání na základě vašeho zájmu o zaměstnání (např. v případě,že vásSpolečnost nevybrala a máte zájem zůstat v databázi nebo  od vás Společnost obdržela osobní údaje bez vazby na konkrétní pozici) a vámi uděleného souhlasu a po dobu, na kterou jste Společnosti udělili souhlas, nejdéle však 1 rok od poskytnutí údajů. Po uplynutí této doby jsou vaše osobní údaje vymazány a nejsou dále zpracovány.Vedení databáze je na základě poskytnutého souhlasu subjektů údajů.

Zpracování osobních údajů je prováděno Společností, osobní údaje však pro ni mohou zpracovávat i další zpracovatelé jako správce informačních systémů Společnosti, případně dodavatelé cloudových a softwarových systémů, dále též právních, účetních a daňových služeb.

Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě.

Práva subjektů údajů podle zákona o ochraně osobních údajů:

 • Právo požadovat po Společnosti informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • Právo požadovat po Společnosti vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • Právo vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • Právo požadovat po Společnosti výmaz těchto osobních údajů,
 • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo obrátit se na Společnosti nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.

Kontaktní email pro jakékoli dotazy týkající se problematiky osobních údajů a jejich ochrany ve Společnosti: gdpr@better.cz

Tyto zásady mohou být společností upravovány a aktualizovány

Tyto zásady jsou platné od 25. května 2018

Martin Kupka, jednatel společnosti

 
Menu