Zásady ochrany osobních údajů

Společnost BETTER MARKETING, s. r. o., se sídlem Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10, IČ: 26964732, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13676 (dále jen „Better“) vydává tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“), které jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016  („dále jen Nařízení“).

Ochrana osobních údajů je prioritou Better. Při jejich zpracování dodržuje veškeré povinnosti a plní požadavky stanovené příslušnými právními přepisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Základní zásady Betteru:

 • Osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem.
 • Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje pro legitimní účely.
 • Zpracováváme jen aktualizované osobní údaje a v rozsahu, který je nezbytný a relevantní.
 • Osobní údaje zpracováváme a ukládáme jen na dobu, po kterou je to nezbytně nutné, příp. po dobu stanovenou zákonem.
 • Při zpracování osobních údajů dbáme na jejich náležité zabezpečení před neoprávněným zpracováním, před ztrátou, zničením nebo poškozením.
 • Dbáme na dodržování těchto Zásad a na soulad zpracování osobních údajů s právními předpisy.

Pokud navštívíte náš web

Pokud vás zajímá, jaké soubory cookies a další technologie, reklamní a sociální sítě Better využívá, přečtěte si je níže

Typ Název Účel Expirace
Cookies třetích stran Google Ads identifikace v rámci reklamní sítě Google opětovné cílení (retargeting) 540 dnů
Cookies třetích stran Google Analytics Získání statistických informací Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění
Cookies třetích stran Pixel Facebook Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting) 180 dnů
Cookies třetích stran AdForm identifikace v rámci reklamní sítě AdForm 60 dnů
Cookies třetích stran HotJar Získání statistických informací o procházení webu 365 dnů
Cookies třetích stran Imedia Identifikace v rámci reklamní sítě Seznam  
Cookies třetích stran Leady Získání informací o návštěvníkovi z dostupných dat  
Cookies třetích stran Twitter Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Twitter  
Cookies třetích stran Google DoubleClick identifikace v rámci reklamní sítě Google  

Pokud jste vyplnili formulář na našem webu:

Vámi uvedené kontaktní údaje (jméno, telefon, e-mail) využijeme pouze pro odpověď na vaši poptávku, nebudeme je evidovat a dále zpracovávat ani je poskytovat třetím stranám.

Pokud jste uchazeč o zaměstnání

 1. Základní informace a kontaktní údaje:
 • Better je správcem vašich osobních údajů.
 • Účelem těchto zásad je informovat subjekty údajů (dále jen „vy“) o zpracování jejich osobních údajů.
 • Pokud máte dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás e-mailem na: gdpr@better.cz
 1. Nábor nových zaměstnanců
 • Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely náboru nových zaměstnanců Betteru – tj. přijímání, zpracování a evidence životopisů, výběr uchazečů, konání pohovorů, komunikace s uchazeči v rámci náboru. Nábor nových zaměstnanců je naším oprávněným zájmem. Po 3 měsících od ukončení náboru vaše údaje vymažeme a nebudeme je dále zpracovávat.
 1. Databáze uchazečů o zaměstnání
 • Vaše osobní údaje dále zpracováváme pro účely vedení databáze uchazečů o zaměstnání na základě vašeho zájmu o zaměstnání (např. v případě, že jsme vás pro danou pozici nevybrali a vy máte zájem zůstat v databázi, nebo od vás Better obdržel osobní údaje bez vazby na konkrétní pozici) a vámi uděleného souhlasu a po dobu, na kterou jste Betteru udělili souhlas, nejdéle však 1 rok od poskytnutí údajů. Po uplynutí této doby vaše osobní údaje vymažeme a dále je nebudeme zpracovávat. Databázi vedeme na základě vámi poskytnutého souhlasu.
 1. Zpracování osobních údajů provádí Better, osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat i další zpracovatelé jako správce informačních systémů Betteru, případně dodavatelé cloudových a softwarových systémů, právních, účetních a daňových služeb.
 2. Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí.
 3. Osobní údaje zpracováváme v elektronické podobě.
 4. Podle zákona o ochraně osobních údajů máte následující práva:
 • Právo požadovat po Betteru informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
 • Právo požadovat po Betteru vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • Právo vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit
 • Právo požadovat po Betteru výmaz těchto osobních údajů
 • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo obrátit se na Better nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.

  Pokud máte dotazy týkající se osobních údajů a jejich ochrany v Betteru, napište nám na gdpr@better.cz . Tyto zásady může Better upravovat a aktualizovat. Tyto zásady jsou platné od 25. května 2018. 

  Martin Kupka, jednatel společnosti

Pojďme na kávu,
dejme Google Meet.